Wie of wat zit of zitten er achter Aragorn Internet Designs?

Aragorn Internet Designs is een uit de hand gelopen hobby. Al sinds de eerste dagen dat Eindhoven over internet kon beschikken besteedt Eric Dekkers menig vrij uurtje aan het knutselen aan websites. Natuurlijk ging dat in het prille begin nog om simpelweg het plaatsen van enkele ‘links’ en enkele foto’s op een pagina, alles onder elkaar. Omdat je op internet natuurlijk steeds nieuwe dingen tegenkomt, is het ook willen beheersen van die ‘foefjes’ een natuurlijke reactie geweest.

Een poosje lang is het ├ęcht uit de hand gelopen met de computer-activiteiten van Eric; een aanbieding kwam vanuit een IT-bedrijf waarin het ontwikkelen van kennis als vereiste werd genoemd, maar meer nog als kans werd geboden. Eigenlijk kan gezegd worden dat het overgrote merendeel van de nu aanwezige kennis en kunde in dit bedrijf (Midex B.V. ) opgedaan is. Omdat hierna toch het bloed weer kroop waar het niet gaan kon koos Eric toch weer voor zijn eigenlijke vakrichting: de verslavingszorg. Dat het hele internet-gebeuren hem niet los wilde (en wil!) laten blijkt uit het feit dat u deze website voorgeschoteld krijgt, maar ook uit het feit dat Eric bijna standaard deelneemt aan zo’n beetje iedere werkgroep binnen de organisatie waar hij werkzaam is die ook maar iets te maken heeft met internet of computer-aangelegenheden anderszins.

Met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een snelle computer en de juiste inspiratie wil Aragorn Internet Designs ook u graag van dienst zijn!